4. İNSAN RESURSLARININ PLANLAŞDIRILMASI.

iky3

İstehsal həyata keçirən vəya xidmət göstərən hər müəssisənin ən mühüm istehsal amillərindən biri də əməkdir, yəni işçi qüvvəsidir. Müəssisələrin fəaliyyət uğuru onun maddi və insan resurslarına kifayət qədər malik olması və bu resurslardan effektiv şəkildə istifadə etməsinə bağlıdır. Continue reading “4. İNSAN RESURSLARININ PLANLAŞDIRILMASI.”

Advertisements

3. İŞ ANALİZİ.

3.1 İş analizi nədir?

İnsan resursları idarəçiliyinin bütün funksiyalarının tətbiq edilməsi, keyfiyyətin və rəqabətin əsası sayılan səmərəliliyə nail olmaq üçün iş analizi müəssisələr tərəfindən icra edilən əhəmiyyətli fəaliyyətlərdəndir. Continue reading “3. İŞ ANALİZİ.”

2. İNSAN RESURSLARI İDARƏÇİLİYİNDƏ MƏSULİYYƏT BÖLGÜSÜ VƏ TƏŞKİLATİ STRUKTUR FORMASI.

2.1 İnsan resursları idarəçiliyində məsuliyyət anlayışı.

İnsan resursları idarəçiliyinə olan tələb müəssisənin böyüklüyü nisbətində artacaqdır. Belə olan halda insan resursları idarəçiliyində məsuliyyətin digər idarəetmə strukturları arasında bölüşdürülməsi lazım gələcəkdir. Continue reading “2. İNSAN RESURSLARI İDARƏÇİLİYİNDƏ MƏSULİYYƏT BÖLGÜSÜ VƏ TƏŞKİLATİ STRUKTUR FORMASI.”

1. İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ.

Heyətin idarə edilməsi Sənaye İnqilabı ilə birlikdə istehsalın torpaqdan mexanikaya

hr-altan

 yönəlməsi və bu qəbildən olan hadisələrin nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. 1768-ci ildə James Wattın buxar trubinini icad etməsi ilə başlayan Sənaye

 İnqilabı, cəmiyyətin iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında köklü dəyişiklikləri meydana

gətirən əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur. Müəssisələrdə kadr menecmentinə olan maraq Qərb ölkələrində sənayeləşmə ilə paralel inkişaf etmişdir. Bu inkişaf Avropa ölkələri ilə müqayisədə ABŞ-da daha əvvəl başlamışdır. 1860-cı illərdə başlayan sürətli sənayeləşmə, iş və iş dünyası üçün müxtəlif  hadisələrin əsasını qoymuşdur. Sürətli sənayeləşmə, istehsal artımı, marağın sənayeyə və istehsala yönəlməsini təmin etmişdir. Bu fəaliyyətlər nəticəsində əvvəllər istehsal prosesinin hər hansı bir tərkib hissəsi kimi görülən insan bütöv istehsal proseslərinə nəzarət və idarə edən faktor olmuşdur.

Continue reading “1. İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN TARİXİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ.”

BƏXTİNİZƏ KÜSMƏYİN, ŞƏRAİTİNİZİ YAXŞILAŞDIRIN.

positive-thinking-b

Bəxt karyerasında istədiyi pilləyə yüksələ bilməmiş insanların ətrafındakı müvəffəqiyyət əldə etmiş insanları tənqid etmək üçün istifadə etdiyi əsas arqumentlərdən birisidir. Halbuki, iş həyatında müvəffəqiyyət əldə etmiş insanların keçmişinə baxsaq bəlkə də illərlə əziyyət çəkdiklərini, maddi və mənəvi bir çox çətinliklərlə qarşılaşdıqlarını və bütün bu maneələri aşaraq bu günkü səviyyəyə gəldiklərini görmüş olarıq. Bu səbəbdəndə bəxtinizə küsmək yerinə hazırkı şəraitinizi yaxşılaşdıraraq və baxış bucağınızı dəyişdirərək müvəffəqiyyət əldə edə bilərsiniz.  Continue reading “BƏXTİNİZƏ KÜSMƏYİN, ŞƏRAİTİNİZİ YAXŞILAŞDIRIN.”

TƏCRÜBƏ VƏ BİLİK PAYLAŞDIQCA ÇOXALIR-2

17821142_1392863360757468_1444355793_n
TƏCRÜBƏ QÜSURSUZ BİR MÜƏLLİMDİR***

İnsanın xəta etməsi bir tərəfdən onun təbii zəifliyidirsə digər tərəfdən də ona təcrübə qazandırıb inkişaf etdirən amildir. Bunun üçündə işçilərə xəta etmə fürsəti verib onların bəzi səhvlərini təbii qarşılayıb buna görə bəzi dəyərləri öyrənmələrinə imkan yaratmaq lazımdır. Continue reading “TƏCRÜBƏ VƏ BİLİK PAYLAŞDIQCA ÇOXALIR-2”

“TƏBİİ MANEƏLƏR” VƏ TƏCRÜBƏLİ İNSANLAR.-1

Vizyon

Bir neçə vaxtdır üzərində düşündüyüm, müşahidə apardığım bir hadisə barədə yazmaq fikrinə gəldim. Bəlkədə belə hadisə(lər) ilə bir çoxlarınız rastlaşmısınız. Continue reading ““TƏBİİ MANEƏLƏR” VƏ TƏCRÜBƏLİ İNSANLAR.-1″