BƏXTİNİZƏ KÜSMƏYİN, ŞƏRAİTİNİZİ YAXŞILAŞDIRIN.

positive-thinking-b

Bəxt karyerasında istədiyi pilləyə yüksələ bilməmiş insanların ətrafındakı müvəffəqiyyət əldə etmiş insanları tənqid etmək üçün istifadə etdiyi əsas arqumentlərdən birisidir. Halbuki, iş həyatında müvəffəqiyyət əldə etmiş insanların keçmişinə baxsaq bəlkə də illərlə əziyyət çəkdiklərini, maddi və mənəvi bir çox çətinliklərlə qarşılaşdıqlarını və bütün bu maneələri aşaraq bu günkü səviyyəyə gəldiklərini görmüş olarıq. Bu səbəbdəndə bəxtinizə küsmək yerinə hazırkı şəraitinizi yaxşılaşdıraraq və baxış bucağınızı dəyişdirərək müvəffəqiyyət əldə edə bilərsiniz.  Continue reading “BƏXTİNİZƏ KÜSMƏYİN, ŞƏRAİTİNİZİ YAXŞILAŞDIRIN.”

Advertisements

TƏCRÜBƏ VƏ BİLİK PAYLAŞDIQCA ÇOXALIR-2

17821142_1392863360757468_1444355793_n
TƏCRÜBƏ QÜSURSUZ BİR MÜƏLLİMDİR***

İnsanın xəta etməsi bir tərəfdən onun təbii zəifliyidirsə digər tərəfdən də ona təcrübə qazandırıb inkişaf etdirən amildir. Bunun üçündə işçilərə xəta etmə fürsəti verib onların bəzi səhvlərini təbii qarşılayıb buna görə bəzi dəyərləri öyrənmələrinə imkan yaratmaq lazımdır. Continue reading “TƏCRÜBƏ VƏ BİLİK PAYLAŞDIQCA ÇOXALIR-2”

“TƏBİİ MANEƏLƏR” VƏ TƏCRÜBƏLİ İNSANLAR.-1

Vizyon

Bir neçə vaxtdır üzərində düşündüyüm, müşahidə apardığım bir hadisə barədə yazmaq fikrinə gəldim. Bəlkədə belə hadisə(lər) ilə bir çoxlarınız rastlaşmısınız. Continue reading ““TƏBİİ MANEƏLƏR” VƏ TƏCRÜBƏLİ İNSANLAR.-1″

Komandanızı necə qura bilərsiniz? – 3

QRUPUN FORMALAŞDIRILMASI VƏ TƏŞKİLATLANDIRILMASI.

Qrupda İş Bölgüsü: Alt qruplar və komitələr arası bağlılığa, qrupdakı fərdlərin prestijinə, təsir gücünə, yaşına və üzvlərin inandırma bacarıqlarına görə müəyyənləşir. Qrupun fəaliyyət göstərdiyi təşkilatın strukturu qrup daxilindəki rolların iyerarxiyasını tənzimləyir. Qruplarda strukturlaşma işə, məqsədə fokuslanaraq həyata keçir.

İşin tələb etdiyi anları nəzərə alsaq deməliyik ki, struktur elastik olmalıdır və hər an dəyişdirilə bilməlidir. Rəsmi və qeyri-rəsmi olan proseslər arasında ziddlər olmamalıdır. Bunu müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı suallara cavab tapmaq lazımdır:

  • Olduğunuz komandada hansı növ rəsmi struktur və iyerarxik tənzimləmələr mövcuddur?
  • Rəsmi strukturun arxasında görünməz bir struktur və onu idarə edən(lər) var?
  • Cari fəaliyyət sistemi qrup daxilindəki fərdlərin təsdiqi ilə, yoxsa göstərişlə icra edilir?
  • Cari idarəetmə(rəhbərlik) və qərar vermə mexanizmi görülən(görüləcək) işlərə və qrupun hədəflərinə uyğundur?

Qrupda verilən rollar adətən fərdlərin sosial vəziyyətləri və statusları ilə müəyyənləşdirilir. Komandatın fərdlərinə verilən rollardakı qeyri-müəyyənlik, üzvlərində etibarın zədələnməsinə, stresə səbəb olur. Şəxsiyyətləri nəzərə almadan verilən rollar mənasız olduğu kimi, uyğun rollar verilməyən şəxsiyyətlər də tənbəl və səmərəsiz olacaqlardır.

TEAM-BUILDING Continue reading “Komandanızı necə qura bilərsiniz? – 3”

Komandanızı necə qura bilərsiniz? – 2

Qurulan komandaların birliyini gücləndirmək üçün bəzi məqamlar vacib rol oynayır:

1-Fiziki olaraq qrup fərdlərini bir-birinə yaxın olması. Rahat əlaqə saxlanılabiləcəm məkanda işləmələri lazımdır.

2-Yaş, cins, irq, sosial status, dəyərləri, həyatdan gözlədikləri, istəkləri baxımındına nə qədər homogenlik səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, bu birliyin davamlılığı da o qədər çoxalar.

3-Qrupdakı fərdlərin şəxsiyyət tipləri: Eyni işdə işləyən kəslərin şəxsiyyəti bir-birlərini tamamlayıcı olmalıdır.

inspiring-leadership Continue reading “Komandanızı necə qura bilərsiniz? – 2”

Komandanızı necə qura bilərsiniz? – 1

 Müəssisələrdə iş həyatında səmərəli fəaliyyət göstərən komanda qurmaq və bunları davam etdirə bilmək böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mərhələdə komandaya doğru və uyğun insanları seçmək komanda içərisində ahəngli fəaliyyət göstərmək üçün əsas şərtdir. Əsas etibarı ilə fərqli quruluşa malik 2 növ qrup vardır. Bunlar iş üçün müəyyən hədəflərə çatmaq məqsədi ilə qurulmuş qruplar və ailələrdir. Continue reading “Komandanızı necə qura bilərsiniz? – 1”

İŞ YERİNDƏ MOTİVASİYANIZI YÜKSƏLDƏCƏK YOLLAR.

Ozdeyis_net_resimli_ozlu_sozler_e-motivasyon.net_kararlı_olmak_sozleri Bir çox peşəkar kimi sizdə zamanla yarışırsınız. Tədbirlər, görüşlər, iclaslar, bir də bxırsınız ki, vaxt uçur. Bu məsələyə köklənmək, bir çox məsələ qarşısında bölünməmək üçün bunlara riayət etməlisiniz…

 1. İş stolunuzu təmiz saxlayın.

 Dağınıq vəziyyətdə olan iş stolu sizin işə Continue reading “İŞ YERİNDƏ MOTİVASİYANIZI YÜKSƏLDƏCƏK YOLLAR.”